فرم های آموزشی

فرم های آموزشی را از این قسمت دانلود کنید

عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
 • بازدید علمی 1400/02/06 223 155.4 KB
 • پیشنهاد عنوان پایان نامه گروه هنر 1400/02/06 217 131.3 KB
 • تعهد نواقص پرونده 1400/02/06 194 122.0 KB
 • حذف درس 1400/02/06 217 235.8 KB
 • درخواست برگزاری هم زمان امتحانات 1400/02/06 204 145.0 KB
 • دریافت گواهی موقت 1400/02/06 231 109.6 KB
 • صورت جلسه ارائه و ارزیابی طرح نهایی (فرم نمره) 1400/02/06 214 157.7 KB
 • طرح درس 1400/02/06 190 30.8 KB
 • فرم پیشنهاد موضوع طرح نهایی رشته معماری 1400/02/06 214 114.0 KB
 • فرم تایید مطالعات 1400/02/06 207 134.7 KB
 • فرم تغییر نمره 1400/02/06 224 373.3 KB
 • فرم معرفی ارائه پایان نامه ارتباط تصویری (فرم شماره 3) 1400/02/06 217 130.9 KB
 • فرم نمره پروژه کاردانی گرافیک 1400/02/06 211 214.6 KB
 • فرم همنیاز 1400/02/06 205 75.3 KB
 • فرم کرکسیون طرح نهایی معماری 1400/02/06 220 115.5 KB
 • گواهی ارائه مدارک 1400/02/06 206 110.1 KB
 • مفقود شدن کارت دانشجویی 1400/02/06 217 109.0 KB
  پژوهش سرای دانش آموزی شهید حسن خوشبخت زیر نظر اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر در سال 1382 با همت تعدادی از افراد فرهیخته فرهنگی شروع به کار کرد و در حال حاضر در یک ساختمان دوطبقه در یک مجموعه آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی روبه روی مدرسه سعادت بوشهر در حال فعالیت می باشد که دارای تجهیزات و آزمایشگاه های متنوع و مجهز مختلف تحقیقاتی پیشترفته و بسیار پیشرفته در برخی حوزه های فعالیت خود در کشور جز مراکز تحقیقاتی ممتاز قرار گرفته است. این مرکز با دارا بودن دبیران و مدرسان توانمند و سرآمد در گروه های علمی و تحقیقاتی مختلف شامل فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، نانوفناوری، ادبیات، کامپیوتر و... در قالب تیم های دانش آموزشی مشغول به آموزش و تربیت دانش آموزان مستعد و علاقه مند می باشد و طی سالهای اخیر به مقام های ملی و بین المللی زیادی دست پیدا کرده است. هر ساله برای دانش آموزان شهرستان و استان بوشهر برنامه های ویژه ای تدارک دیده که به صورت استانی و یا کشوری اجرا می گردد.