مرکز مشاوره


انسان براي زندگي موفقيت‌آميز نيازمند برخورداري از آرامش ، سلامت و كارآمدي در ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي مي‌باشد. تغييرات اجتماعي – فرهنگي سريع ، تحول در ساختار خانواده، پيچيدگي و گسترش شبكه ارتباطات انساني و وسعت و تنوع منابع اطلاع‌رساني موجب گرديده است جوامع انساني خصوصاً قشر جوان و نوجوان با مسائل و مشكلات متعدد مواجه شوند و از طريق توسل به روشهايي كه گاه از پشتوانه منطقي برخوردار نبوده و فاقد دورنماي روشن و اميدبخش مي‌باشند به فشارها ، چالشها و انتظارات گسترده زندگي امروز واكنش نشان دهند.
مدارس و محيط‌هاي دانش آموزي نيز كه در برگيرنده بخش قابل ملاحظه‌اي از قشر نوجوان وجوان جامعه مي‌باشند همسو با فضاي در حال گذار موجود ، درگير چالشها و دگرگونيهايي گرديده‌اند. از اين‌رو تغذيه و حمايت ذهني ، رواني و اجتماعي دانش آموزان نيازمند آموزش فرهنگ گفتگو ، تفكر انتقادي و ايجاد مهارتها و توانمنديهايي براي تصميم‌گيري آگاهانه ، مقابله با استرسها و هيجانهاي روزمره ، افزايش خودكارآمدي ، برقراري ارتباط مؤثر و ساير تواناييهاي رواني اجتماعي مي‌باشد. بنابراين لازم است در كنار پيشگيري از آسيب‌هاي احتمالي ، در جهت ارتقاي سطح بهداشت روان فردي و اجتماعي دانش آموزان و ساير مدارس كه در تعامل و ارتباط متقابل با دانش آموزان قرار دارند گام‌هاي مؤثري برداشته شود.
دانش آموزان مدارس به لحاظ حساسيت دوران رشد و تحويل خود و شرايط بحراني اين برهه از زندگي ، به ويژه در سالهاي اول ورود به مدارس، فشارها و ناراحتيهاي بيشتري را تجربه مي‌كنند كه از آن جمله مي‌توان به گسستن از زندگي قبلي در خانواده ، ورود به زندگي دانش آموزي و نياز به سازگاري با محيط مدرسه ، مديريت مسائل معيشتي ، تحصيلي و عاطفي اشاره كرد. ساير كاركنان مدارس كه با قشر دانش آموزي در ارتباط مستقيم قرار دارند نيز به نوبه خود در افزايش و تشديد يا كاهش و ترميم مشكلات ويژه دانش آموزان سهيم مي‌باشند و لذا دانش آموزان نيازمند بذل توجه خاص مي‌باشند. با عنايت به مسائل و مشكلات و دغدغه‌هاي مدارس ، ضرورت تأسيس مركزي به منظور تأمين ، توسعه و تسري بهداشت رواني در فضاي مدارسو ارائه مداخلات پيشگيرانه ، مشاوره‌اي و درماني ، آشكار مي‌گردد.
در اين راستا مركز مشاوره دانش آموزي به عنوان متولي بهداشت روان مدارس در چارچوب اين آيين‌نامه تشكيل گردیده است.

 

پژوهش سرای دانش آموزی شهید حسن خوشبخت زیر نظر اداره آموزش و پرورش شهرستان بوشهر در سال 1382 با همت تعدادی از افراد فرهیخته فرهنگی شروع به کار کرد و در حال حاضر در یک ساختمان دوطبقه در یک مجموعه آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی روبه روی مدرسه سعادت بوشهر در حال فعالیت می باشد که دارای تجهیزات و آزمایشگاه های متنوع و مجهز مختلف تحقیقاتی پیشترفته و بسیار پیشرفته در برخی حوزه های فعالیت خود در کشور جز مراکز تحقیقاتی ممتاز قرار گرفته است. این مرکز با دارا بودن دبیران و مدرسان توانمند و سرآمد در گروه های علمی و تحقیقاتی مختلف شامل فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، نانوفناوری، ادبیات، کامپیوتر و... در قالب تیم های دانش آموزشی مشغول به آموزش و تربیت دانش آموزان مستعد و علاقه مند می باشد و طی سالهای اخیر به مقام های ملی و بین المللی زیادی دست پیدا کرده است. هر ساله برای دانش آموزان شهرستان و استان بوشهر برنامه های ویژه ای تدارک دیده که به صورت استانی و یا کشوری اجرا می گردد.